เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114101
บาร์โค้ด30020001249277
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1427 (21 ธ.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0