เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114098
บาร์โค้ด30020001249335
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1424 (30 พ.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0