เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114097
บาร์โค้ด30020001249350
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1423 (23 พ.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0