เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114093
บาร์โค้ด30020001249434
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1419 (26 ต.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0