เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114105
บาร์โค้ด30020001249442
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1429-1436 (04-22 ม.ค.-ก.พ.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0