เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114058
บาร์โค้ด30020001249756
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1415 (28 ก.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า31 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0