เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00114057
บาร์โค้ด30020001249772
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1414 (21 ก.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า31 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0