เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058507
หมายเลขทรัพยากรi00114008
บาร์โค้ด30020001250002
เล่มvol. 22 no. 2 (Jun.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า30 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0