เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113795
บาร์โค้ด30020001250325
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0