เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113788
บาร์โค้ด30020001250390
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0