เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113782
บาร์โค้ด30020001250457
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0