เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113773
บาร์โค้ด30020001250531
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เม.ย.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0