เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113767
บาร์โค้ด30020001250598
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 4, ปีที่ 26 ฉบับที่ 1-4 (ต.ค.) 2542-2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1