เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113733
บาร์โค้ด30020001250614
เล่มปีที่ 19-18-21 ฉบับที่ 1,3/4,1/4 (ม.ค.,ก.ค./ต.ค.,ม.ค./ต.ค.) 2536,2535,2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0