เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113760
บาร์โค้ด30020001250689
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 3, ปีที่ 25 ฉบับที่ 1-3 (ก.ค.-ก.ย.,ม.ค.-ก.ย.) 2540,2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0