เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113759
บาร์โค้ด30020001250713
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2540
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0