เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113754
บาร์โค้ด30020001250739
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 4 (ต.ค.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0