เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113752
บาร์โค้ด30020001250754
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (เม.ย.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0