เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113746
บาร์โค้ด30020001250788
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0