เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113737
บาร์โค้ด30020001250838
เล่มปีที่ 22,31 ฉบับที่ 1,3,4 (ม.ค.,ก.ย.ต.ค.-ธ.ค.) 2539,2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0