เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00123737
บาร์โค้ด30020001250846
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ต.ค./ธ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0