เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113734
บาร์โค้ด30020001250853
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0