เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113730
บาร์โค้ด30020001250861
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (ก.ค.) 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0