เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113729
บาร์โค้ด30020001250879
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ค.) 2532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0