เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113726
บาร์โค้ด30020001250903
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2531
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0