เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00121009
บาร์โค้ด30020001251018
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ค.) 2528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0