เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00145588
บาร์โค้ด30020001251042
เล่มปีที่ 3-5 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ก.ย./ต.ค.-มิ.ย./ต.ค.-พ.ย.) 2520-2521
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า17 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0