เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00113740
บาร์โค้ด30020001251109
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1603 (06 พ.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0