เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113714
บาร์โค้ด30020001251174
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.) 2518
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0