เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113713
บาร์โค้ด30020001251208
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ต.ค.) 2517
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0