เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113707
บาร์โค้ด30020001251265
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ม.ค.) 2521
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0