เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00120999
บาร์โค้ด30020001251273
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-3, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-พ.ย.) 2522-2525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0