เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00120988
บาร์โค้ด30020001251331
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 (ธ.ค.-ส.ค.) 2524-2525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0