เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00120986
บาร์โค้ด30020001251364
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ส.ค.) 2525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0