เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113698
บาร์โค้ด30020001251372
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1-3 (ธ.ค.-ส.ค.) 2525-2526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0