เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113694
บาร์โค้ด30020001251406
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ส.ค.-พ.ย.) 2526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0