เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00121015
บาร์โค้ด30020001251430
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 3-4, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, 2-4 (ก.ค.-ธ.ค.) 2527-2528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0