เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113688
บาร์โค้ด30020001251455
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (มิ.ย.-ก.ค.) 2522
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0