เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113689
บาร์โค้ด30020001251463
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (ส.ค.-ก.ย.) 2522
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0