เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113685
บาร์โค้ด30020001251505
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ธ.ค.-ม.ค.) 2521-2522
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0