เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00121012
บาร์โค้ด30020001251521
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เม.ย.) 2528
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0