เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00121004
บาร์โค้ด30020001251562
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (ก.ค.) 2527
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0