เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058619
หมายเลขทรัพยากรi00113278
บาร์โค้ด30020001255472
เล่มvol. 38 no. 12 (Dec.) 2009
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 May 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0