เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00113188
บาร์โค้ด30020001255639
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1