เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00113124
บาร์โค้ด30020001255647
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1601 (22 เม.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า26 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0