เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00113038
บาร์โค้ด30020001255720
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1600 (15 เม.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า20 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1