เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00113030
บาร์โค้ด30020001255803
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 117 (เม.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า20 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0