เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00113031
บาร์โค้ด30020001255829
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 6 (เม.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า20 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0