เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00112955
บาร์โค้ด30020001255936
เล่มปีที่ 34 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1