เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00112912
บาร์โค้ด30020001256140
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1598 (01 เม.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม1